Komplexní diagnostika pohybového aparátu

Nabízíme komplexní rozbor pohybového aparátu pomocí dotazníku, aspekce, palpace, orientačního vyšetření rozsahů pohybu, svalové testy na oslabení a zkrácení, testy HSSP, funkční pohybové vzory a kompenzace, pohybové rozsahy, hypomobilita – hypermobilita a řešení souvislostí. Diagnostika pohybového aparátu je druhým krokem hned po vyplnění komplexního vstupního dotazníku a slouží pro získání dostatku informací o klientovi. Vědět co nejvíce, je naprostý základ. Jestliže Vám mám nějakým způsobem pomoct či poradit, musím nejprve zjistit co nejvíce informací o Vaší osobě (životní styl, koníčky, zaměstnání, nemoci, léky, úrazy, atd.). Poté nastává samotná diagnostika, která nám pomáhá zjistit podstatné věci o klientovi, odhalují se nám jeho asymetrie, vadné držení těla v různých pohybových stereotypech (sed, stoj, a další). Dysbalance a problémy v pohybu má každý z nás. Rozpoznáváme zkrácené a oslabené svaly, které je potřeba včas odhalit a poupravit na správný pohybový stereotyp.